nyheter

Peristaltiske pumper brukes ikke ofte i dagliglivet, hovedsakelig brukt i kjemisk industri, gruvedrift, metallurgi og papirfremstilling av maling og belegg, derfor kan den, i henhold til driften og bruken av den peristaltiske pumpen, deles inn i:

1. Strømningstype peristaltisk pumpe: bortsett fra å ha grunnleggende funksjon av peristaltisk pumpe, også økt strømningsvisning, strømningskorreksjon, kommunikasjon og andre funksjoner.

2. Hastighetsregulerende peristaltisk pumpe: har grunnleggende kontrollfunksjon, visningshastighet, retning, juster hastighet, fyll det tomme, strømtap minnet, ekstern kontrollinngangsfunksjon.

3. Distribuert peristaltisk pumpe: forventer å ha grunnleggende kontrollfunksjoner, den legger til strømningsvisning, strømningskorrigering, kommunikasjon, væskefordeling, sug, utgangskontroll og andre funksjoner.

4. OEM peristaltisk pumpe: med en serie peristaltiske pumpehoder med forskjellige strømningsområder, kan kundene designe forskjellige peristaltiske pumpedrivkretser for matchende bruk i henhold til deres egne utstyrskrav.


Innleggstid: 16-jul-2022